A-Sport A/S - Sweden

Affärsvillkor

Försäljnings- & Leveransvillkor

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor för företag, föreningar, institutioner och klubbar etc. Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller i den utsträckning det inte upphävs av något annat skriftligt avtal.

Orderbekräftelse
En beställning är endast bindande när den är godkänd av A-Sport Sverige AB.
A-Sport Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra leveransen fram till levereringstillfället.

Order
Order kan lämnas direkt till en av våra säljare på telefon 0760-496323 alt. på mail: on@a-sport.se eller via vår webshop: www.a-sport.se

Offert
Offerten är giltig 2 månader från offertdatum om inget annat överenskommits.

Priser
Priserna på hemsidan är i SEK och visas exkl. moms. Priserna är exkl. frakt, försäkring, emballage, installation, om inte annat överenskommits. Prisförändringar i växelkurs, råvarupriser, skatter, försäkringar, frakt och inköpskostnader innebär att A-Sport Sverige AB kan anpassa priserna utan föregående meddelande. A-Sport Sverige AB reserverar sig för utsålda produkter samt förseningar från våra leverantörer.

Frakt & Försäkring
De angivna priserna är exkl. frakt och försäkringskostnader om inte annat överenskommits. Leverans sker med välrenommerade fraktföretag.
A-Sport Sverige AB strävar för att leverans sker inom 2-10 arbetsdagar.
Vid order över 10.000 kr exkl. moms erbjuder A-Sport Sverige AB fraktfri leverans när detta kan ske utan extraordinära fraktkostnader på grund av produktens vikt och/ eller volym.

Betalningsvillkor
Betalningstiden utgör 30 dagar netto. Efter förfallodatum debiteras en dröjsmålsränta motsvarande 2 % per påbörjad månad och A-Sport Sverige AB förbehåller sig rätten att ta betalt för alla fakturerade och levererade varor oavsett tidigare överenskomna kreditvillkor. En påminnelse debiteras med en avgift på 100 kr per försändelse.

Garanti
A-Sport Sverige AB lämnar 2 års garanti gällande material-, och fabrikationsfel från leveransdagen, varvid det förutsätts att varan har hanterats korrekt samt att man följt de skötselinstruktioner som medföljer varan alternativt erhålls av leverantören. Garantin innebär att felaktiga varor ersätts eller repareras enligt A-Sport Sverige AB:s bestämmelser. Fraktkostnader för produkter som returneras samt leverans för reparerade eller ersatta produkter, och eventuella kostnader för montering och demontering omfattas inte av garantin och är på köparens bekostnad såvida inget annat överenskommits.

Transportskador
Tänk på att alltid kontrollera leveransen när den kommer och även att antalet kollin överensstämmer med fraktsedeln. För rättelser kontakta A-Sports Sveriges försäljningsavdelning. För skador som uppstår under transport, vid lossning, uppackning, inbärning och utplacering, samt genom olämplig behandling har leverantören inget ansvar och detta skall omgående anmälas till transportföretaget. Vid senare anmälan tar transportföretaget inte emot skadeanmälan och beställaren får själv stå för kostnaderna.

Vid leverans av vara
Levererad vara skall vid mottagandet placeras i normala inomhusförhållanden (värme, luftfuktighet och temperatur).

Returer
Returer av vara får endast ske i överenskommelse med A-Sport Sveriges försäljningsavdelning, som också ger instruktioner om hur en vara skall returneras. Frakt och emballagekostnader betalas av beställaren. Vid annullering av beställd vara/offert 6 dagar efter beställningsdatum debiteras beställaren 20 % av det totala varuvärdet. Kundanpassade produkter och specialprodukter omfattas inte av returrätt.

Äganderätt
Produkter, förslag, skisser, konstruktioner, ritningar och övriga anbudshandlingar är A-Sports Sverige AB:s egendom och får inte utan särskild överenskommelse utnyttjas av beställaren eller överlåtas till tredje part. Varor som levererats ägs av A-Sport Sverige AB tills dess att full betalning erhållits.

Reservation
A-Sport Sverige AB reserverar sig rätten till pris-, färg-, design-, och konstruktionsförändringar utan föregående meddelande.

Ansvarsbegränsningar
A-Sport Sverige AB ansvarar inte för brister som orsakats av administrativa missförhållanden hos några av våra leverantörer eller på grund av leverantörernas omständigheter. I den mån A-Sport Sverige AB har ett legitimt anspråk mot en leverantör förmedlar vi detta krav till köparen, och köparen är skyldig att föra sin talan direkt mot leverantören.
A-Sport Sverige AB kan inte begäras för total kompensation och/ eller proportionell del för felaktig skada på leveransen som överstiger köparens totala betalning för varan.
A-Sport Sverige AB ansvarar inte för indirekt förlust, förlust av tid, följdskador, driftförluster och kostnader för återhämtning och förlust av vinst, vare sig det beror på enkel eller grov oaktsamhet.

Produktansvar
A-Sport Sverige AB ansvarar inte för förlust - direkt eller indirekt - som köparen kan drabbas av pga. produktansvar, såvida inte sådant ansvar ges i obligatorisk lagbestämmelse.
A-Sport Sverige AB kommer dock att vidarebefordra köparen det produktansvar som A-Sport Sverige AB har med sina leverantörer/ tillverkare utan ovanstående ansvarsbegränsning.

Ansvarsfrihet – Force majeure
Följande omständigheter medför ansvarsfrihet när det inträffar efter avtalets slut eller förhindrar att det uppfylls:
Arbetstvister, strejk, samt annan omständighet som är utom parternas kontroll, såsom brand, sabotage, beslag, valutarestriktioner, allmän brist på varor, defekter i leveranser från leverantörer eller förseningar med sådana leveranser som orsakas av någon av ovanstående omständigheter eller liknande omständigheter.
Den part som vill åberopa någon eller liknande av ovanstående omständigheter skall utan dröjsmål underrätta den andra parten om händelsens förekomst och slut.
Båda parter har rätt, genom skriftligt meddelande till den andra, att säga upp avtalet inom rimlig tid på grund av någon av de omständigheter som nämns i denna punkt.

 

Försäljnings- & Leveransvillkor för Privatpersoner

OBS: Dessa villkor gäller endast för köp av privatpersoner.
Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller i den utsträckning de inte
upphävs av något annat skriftligt avtal.

 

Orderbekräftelse
En beställning är endast bindande när den är godkänd av A-Sport Sverige AB.
A-Sport Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra leveransen fram till levereringstillfället.

Order
Order kan lämnas direkt till en av våra säljare på telefon 0760-496323 alt. på mail: on@a-sport.se eller via vår webshop: www.a-sport.se

Offert
Offerten är giltig 2 månader från offertdatum om inget annat överenskommits.

Priser
För köp av privatpersoner läggs moms på i kassan vid betalning. Priserna är exkl. moms men exkl. frakt, försäkring, emballage, installation, om inte annat överenskommits. Prisförändringar i växelkurs, råvarupriser, skatter, försäkringar, frakt och inköpskostnader innebär att A-Sport Sverige AB kan anpassa priserna utan föregående meddelande. A-Sport Sverige AB reserverar sig för utsålda produkter samt förseningar från våra leverantörer.

Frakt & Försäkring
De angivna priserna är exkl. frakt och försäkringskostnader om inte annat överenskommits. Leverans sker med välrenommerade fraktföretag. Leverans av varor köpta hos A-Sport Sverige AB levereras i enlighet med köplagens regler, och leverans anses ha gjorts när köparen har fått varorna levererade. A-Sport Sverige AB strävar för att leverans sker inom 2-10 arbetsdagar. Vid order över 12.500 kr inkl. moms erbjuder A-Sport Sverige AB fraktfri leverans när detta kan ske utan extraordinära fraktkostnader på grund av produktens vikt och/ eller volym.

Betalningsvillkor
Alla inköp betalas kontant eller med banköverföring före leverans. Varor säljs inte på kredit till privatkonsumenter

Garanti
A-Sport Sverige AB lämnar 2 års garanti gällande material-, och fabrikationsfel från leveransdagen, varvid det förutsätts att varan har hanterats korrekt samt att man följt de skötselinstruktioner som medföljer varan alternativt erhålls av leverantören. Vid utnyttjande av garanti skall köparen skriftligen meddela A-Sport Sverige vid upptäckten av ett eventuellt fel. Garantin innebär att felaktiga varor ersätts eller repareras enligt A-Sport Sverige AB:s bestämmelser. Fraktkostnader för produkter som returneras samt leverans för reparerade eller ersatta produkter, och eventuella kostnader för montering och demontering omfattas inte av garantin och är på köparens bekostnad såvida inget annat överenskommits.

Ångerrätt/ Returer
Köparen har 14 dagars ångerrätt när han/hon handlar hos A-Sport Sverige AB på distans eller utanför företagets affärslokal. Ångerfristen börjar löpa från dagen köparen har mottagit varan. Om köparen inhandlar en tjänst räknas ångerfristen från den dag köparen ingick avtalet. Det är ett krav att köparen kan returnera varorna i samma skicka, kvantitet och i original emballage som köparen mottagit dem. Vid utnyttjande av ångerrätten skall köparen skriftligen alt. via e-mail, före ångerfristens utgångstid, meddela A-Sport Sverige AB att han/hon vill returnera varan. Köparen står för porto/ frakt vid retur av varor.

Varan skall returneras till:
A-Sport Sverige AB
Övre Besvärsgatan 4, #1302
411 29, Göteborg
Sverige

*Kom ihåg att ange kundnummer, samt namn och adress.

Transportskador
Tänk på att alltid kontrollera leveransen när den kommer och även att antalet kollin överensstämmer med fraktsedeln. För rättelser kontakta A-Sports Sveriges försäljningsavdelning. För skador som uppstår under transport, vid lossning, uppackning, inbärning och utplacering, samt genom olämplig behandling har leverantören inget ansvar och detta skall omgående anmälas till transportföretaget. Vid senare anmälan tar transportföretaget inte emot skadeanmälan och beställaren får själv stå för kostnaderna.

Vid leverans av vara
Levererad vara skall vid mottagandet placeras i normala inomhusförhållanden (värme, luftfuktighet och temperatur).

Äganderätt
Produkter, förslag, skisser, konstruktioner, ritningar och övriga anbudshandlingar är A-Sports Sverige AB:s egendom och får inte utan särskild överenskommelse utnyttjas av beställaren eller överlåtas till tredje part. Varor som levererats ägs av A-Sport Sverige AB tills dess att full betalning erhållits.

Reservation
A-Sport Sverige reserverar sig rätten till pris-, färg-, design-, och konstruktionsförändringar utan föregående meddelande.

Ansvarsbegränsningar
A-Sport Sverige AB kan endast krävas på ersättning för förlust till följd av att A-Sport Sverige AB inte har handlat i strid med normal ärlighet eller har givet köparen vilseledande information, eller negligerat att upplysa om eventuella brister som A-Sport Sverige AB har känt till eller borde vetat om eller som orsakats av A-Sport Sverige AB:s försummelse. A-Sport Sverige AB ansvarar inte för indirekt förlust, förlust av tid, följdskador, driftförluster och kostnader för återhämtning och förlust av vinst, vare sig det beror på enkel eller grov oaktsamhet.

Produktansvar
A-Sport Sverige AB ansvarar inte för förlust - direkt eller indirekt - som köparen kan drabbas av pga. produktansvar, såvida inte sådant ansvar ges i obligatorisk lagbestämmelse.
A-Sport Sverige AB kommer dock att vidarebefordra köparen det produktansvar som A-Sport Sverige AB har med sina leverantörer/ tillverkare utan ovanstående ansvarsbegränsning.

Ansvarsfrihet – Force majeure
Följande omständigheter medför ansvarsfrihet när det inträffar efter avtalets slut eller förhindrar att det uppfylls:
Arbetstvister, strejk, samt annan omständighet som är utom parternas kontroll, såsom brand, sabotage, beslag, valutarestriktioner, allmän brist på varor, defekter i leveranser från leverantörer eller förseningar med sådana leveranser som orsakas av någon av ovanstående omständigheter eller liknande omständigheter.
Den part som vill åberopa någon eller liknande av ovanstående omständigheter skall utan dröjsmål underrätta den andra parten om händelsens förekomst och slut.
Båda parter har rätt, genom skriftligt meddelande till den andra, att säga upp avtalet inom rimlig tid på grund av någon av de omständigheter som nämns i denna punkt.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att klicka OK accepterar du användningen av cookies.